BẢNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TỪ CHỐI - ENGLISH

stinln2 ngl2 ngyngl3 stinngl3 ngl3 ngykhaiging ngychmsc nidung ngyngln1 stinln1 ngyngln2 ngysinh ni buihc gihc giovin nhgi ngym mlp NGÀY NHẬP wdt_ID STT stthv NGUỒN NICK NAME SỐ ĐIỆN THOẠI htn EMAIL TESTER newtester CẤP ĐỘ GÓI THỜI GIAN THỨ TÌNH TRẠNG hotng GHI CHÚ NGÀY CHUYỂN NHÂN VIÊN MÔ TẢ CÔNG VIỆC ĐÓNG LẦN 1
05/03/2023 23 9 talks nguyen van thinh tel:0935674809 Hong Tham FB Từ chối 3 lần chưa được 10h 13/03 gọi lại máy vẫn bận3 lần chưa được 10h 13/03 gọi lại máy vẫn bận 01/03/2023
2400000 2023-04-10 2023-04-22 Tình hình học tập 2023-03-31 2400000 2023-05-15 1999-07-10 TPHCM T234567 08:00-08:30 PM Lê Hoàng Kim Ánh Tốt 2023-03-31 O1199 13/03/2023 26 26 12 talks thanh kieu tran tel:0358583251 Trần Thanh Kiều thanhkieutran391@gmail.com Hong Tham Hong Tham FB 30P Tối 6 buổi Đã đóng học phí Hoạt động 2̉7/03 - học 20h00 bắt đầu học vào 01/04, 26/03 mèo đã gọi nhắc, ok sẽ chuyển cọc 1tr 01/04/2023 Chi làm công nghệ thông tin
0 2023-03-16 2023-04-01 tình hình học tập 2023-03-15 4800000 1995-04-23 TPHCM T567 08:00-08:30PM Nguyễn Hoàng Phúc 2023-03-15 O1182 05/03/2023 22 8 2 talks ho minh hieu tel:0963535248 Hồ Minh Hiếu hmhieu.95@gmail.com DD 30P Đã đóng học phí Hoạt động đã đóng học phí - chăm sóc khách học có ổn ko 25/03/2023 mèo công nghệ thông tin
0 2023-03-15 2023-04-15 tình hình học tập 2023-03-09 4800000 1990-12-20 T246 06:00-06:30PM Phùng Thảo Huyền Linh Tốt 2023-03-15 O1164 04/03/2023 20 7 3 talks linh linh tel:0838686239 Đặng Thị Bảo Linh baolinhth86@gmail.com Không test Không test FB 30P 3 buổi Đã đóng học phí Hoạt động 25/03/2023
0 2023-03-09 2023-03-25 tình hình học tập 2023-03-03 1000000 2023-03-26 2022-04-13 TPHCM T234567 09:00-09:30AM Huỳnh Thị Vân Kiều 2023-03-09 O1157 02/03/2023 18 5 1 talks tran hieu tel:0889795991 Trần Trung Hiếu hieuttt20002@gmail.com Hong Tham Hong Tham FB 30P Sáng 6 buổi Đã đóng học phí Ngưng lớp khách hôm qua ko học thu nợ 3.800 học phí còn lại, 13/03 mới học buổi đầu 15-17 nhắc học phí, gọi ko nghe máy 25/03/2023
3600000 2023-03-15 2023-04-22 Thu học phí lần 2 2023-03-15 3600000 2023-05-10 1998-02-03 TPHCM T246 08:00-08:45PM Phan Thụy Như Quỳnh Đang điều chỉnh 2023-03-15 O1185 01/03/2023 16 3 4 talks duc tuan tel:0796826571 Phạm Đức Tuấn tuanpham1029384756@gmail.com Khanh Quyen Khanh Quyen FB 45P Tối 3 buổi Đã đóng học phí Hoạt động 25/03/2023
01/03/2023 17 4 talks nguyen ngoc thu le tel:0949824095 45P Từ chối 9̣h 25/03 vẫn chưa mua được máy, sẽ chủ động gọi lại, ĐG ít tiềm nắng 25/03/2023 Mèo - ít tiềm năng kinh doanh ngọc trai
01/03/2023 13 2 talks truong phu lam tel:0569288888 FB Từ chối 01/03/2023 Làm hướng dẫn viên du lịch
03/03/2023 19 6 talks thai ha tel:0919675586 Từ chối công ty tổ chức học 4-6 người, đã chuyển data anh Quyền
01/03/2023 12 1 talks ha vuong tel:0703919606 Hong Tham FB Từ chối chưa sắp xếp được công việc, cuối tháng 4 gọi lại, 10h 30 3/5 gọi 2 lần Thuê Bao, 15h30 3/5 gọi KNM, 11h 5/5 đã GTN 05/05/2023 Mèo mới đi làm nhân sự
2023-04-03 2023-04-18 2023-04-03 4500000 2023-06-01 TPHCM T246 07:00-08:00PM Nguyễn Thị Diệu Hiền 2023-04-03 O1204 20/03/2023 27 40 17 talks Ashley Huang (Yến) tel:0386894899 Ms.Yến kyyen.vong@gmail.com Nguyen Ngoc Nguyen Ngoc FB 60P Tối 3 buổi Đã đóng học phí Bảo lưu 3/4 khai giảng - Đồng ý khai giảng đầu tháng 4 lớp 60p 246 19h 03/04/2023 Chi Làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
06/03/2023 28 10 talks nguyen hong tel:0347937525 DD 30P Tối 3 buổi Từ chối đã đang ký học bên khác
06/03/2023 31 11 talks nguyen hanh tel:0976479836 hanhnth105@gmail.com Hoang Le BE 60P Từ chối 20h15 20/4 gọi , đang ngoài đường, hẹn 21h gọi lại, 21h15 gọi lại KNM, 10h10 gọi 2 lần KNM, đã nhăn tin Zalo hỏi thăm 21/04/2023 Mèo chuyên viết dự án cơ cấu doanh nghiệp
07/03/2023 32 12 talks nguyen nang an tel:0984018265 Nguyen Ngoc 45P Tối 3 buổi Từ chối khách báo đã đăng kí lớp offline
08/03/2023 34 13 talks vu phi tel:0362955723 FB 30P Tối 6 buổi Từ chối chưa thu xếp được tiền đóng
09/03/2023 35 14 talks thai nguyen tuan tel:0906067686 Từ chối để sắp xếp lại công việc rồi chủ động báo lại sau
09/03/2023 36 15 talks lien huynh tel:0978991206 FB 45P Từ chối tháng 5 mới bắt đầu học, 14h30 3/5 gọi, báo chưa sắp xếp xong, sẽ chủ động lien hệ với chị Chi., 9h 15/5 gọi thuê bao 16/05/2023 Mèo đi lao động úc
0 2400000 2023-04-03 2023-04-22 Tình hình học tập 2023-03-28 2400000 2023-04-28 1997-07-11 T245 08:00-08:30PM Phùng Thảo Huyền Linh Tốt 2023-03-30 O1216 09/03/2023 37 16 11 talks quynh huong tel:0903129064 Lê Thị Quỳnh Hương ltqhuong2022@gmail.com Hong Tham Hong Tham DD 30P Tối 3 buổi Đã đóng học phí Hoạt động Đã mail khai giảng và học phí 28/03/2023 Chi làm mảng y tế
10/03/2023 38 17 talks quang ngoc tel:0392958492 FB Từ chối đã gọi rồi mà sóng yếu bảo để chat zalo, 14h30 20/03 gọi ko nghe máy 27/03/2023 Mèo khách đi tàu thủy
10/03/2023 39 18 talks nguyen chinh tel:0968872089 FB 45P Từ chối gọi 3-4 lần xong cứ tắt máy ngang kêu bận, chuyển data
11/03/2023 45 19 talks le van - offline tel:0768510979 Hong Tham DD 60P Tối 3 buổi Từ chối Gọi lại khách 14h 3/4 gọi 2 lần knm, 8h40 5/4 gọi 2 lần knm đã gửi tin nhắn Zalo, báo bận tối khuya mới về, tối mèo gọi 10/04/2023 Mèo
11/03/2023 46 20 talks otit visa tel:0355023499 Hoang Le FB 45P Tối 3 buổi Từ chối Tháng 5 mới có thể bắt đầu học, 10h30 3/5 gọi báo không có nhu cầu học nữa 03/05/2023 Mèo làm về du lịch
12/03/2023 47 21 talks tran dai tai tel:0765407924 Từ chối Đầu tháng 4 mới sắp xếp xong công việc để học, 10h 25/03 gọi ko nghe máy 27/03/2023 Mèo - ít tiềm năng
0 2023-05-10 2023-04-26 10400000 2023-04-26 Offline - Bình Thạnh 13/03/2023 48 22 30 talks nhu nguyen - offline tel:0923819051 Như Nguyễn Không test Không test FB 60P Tối Đã đóng học phí Bảo lưu Gọi nhiều lần, nhiều ngày knm nhắn tin không trả lời 05/04/2023 Mèo
13/03/2023 49 23 talks dung nguyen - offline tel:0919170322 Không test FB Từ chối muốn học thử - đã gửi thêm thông tin zalo, lớn tuổi ít tiềm năng 23/03/2023
stinln2 ngl2 ngyngl3 stinngl3 ngl3 ngykhaiging ngychmsc nidung ngyngln1 stinln1 ngyngln2 ngysinh ni buihc gihc giovin nhgi ngym mlp NGÀY NHẬP STT stthv NGUỒN NICK NAME SỐ ĐIỆN THOẠI htn EMAIL TESTER newtester CẤP ĐỘ GÓI THỜI GIAN THỨ TÌNH TRẠNG hotng GHI CHÚ NGÀY CHUYỂN NHÂN VIÊN MÔ TẢ CÔNG VIỆC ĐÓNG LẦN 1